Den osynliga hälsofaran

feb 28, 2023

Upptäck den osynliga gasen Radon, som kan påverka din hälsa och hur du kan minska dess närvaro i ditt hem. Lär dig mer om hur du skyddar dig och din familj från denna radioaktiva gas.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som inte kan ses, luktas eller smakas. Den bildas när uran i jordskorpan sönderfaller och kan tränga in i våra hem och byggnader. Trots att den är osynlig och svår att upptäcka, kan radon utgöra en betydande hälsofara, särskilt om man utsätts för höga nivåer under lång tid.

I denna artikel kommer vi att undersöka varför radon är farligt, hur det kommer in i våra hem och vilka åtgärder vi kan vidta för att minska radonhalten och därmed skydda vår hälsa och säkerhet.

Varför är radon farligt? Radon är en av de ledande orsakerna till lungcancer, särskilt bland icke-rökare. Det har uppskattats att radonexponering orsakar omkring 21 000 lungcancerfall varje år bara i USA. När vi andas in radon bryts det ned och avger radioaktiva partiklar som kan fastna i lungorna och skada lungvävnaden, vilket ökar risken för att utveckla lungcancer.

Hur kommer radon in i våra hem? Radon tränger in i våra hem och byggnader genom sprickor och öppningar i grundkonstruktionen, såsom golv, väggar och rörledningar. Gasen kan också komma från brunnsvatten och byggnadsmaterial som innehåller radium eller uran. När radon samlas inomhus kan nivåerna öka och bli skadliga för hälsan.

Hur vet jag om jag har radon i mitt hem? Det enda sättet att veta om du har förhöjda radonnivåer i ditt hem är att utföra en radonmätning. Det finns olika typer av radonmätare, såsom korttids- och långtidsmätare, som kan användas för att mäta radonhalten. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner noggrant för att få ett korrekt resultat.

Vad kan jag göra om jag har förhöjda radonnivåer i mitt hem? Om mätningen visar att du har förhöjda radonnivåer i ditt hem är det viktigt att vidta åtgärder för att minska radonhalten. Några effektiva metoder inkluderar:

  1. Täta sprickor och öppningar i grundkonstruktionen.
  2. Installera en radonavskiljare, som fungerar genom att skapa ett undertryck under huset och leder bort radon från huset.
  3. Ventilera utrymmen under golvet och källare för att

Mer information finns att läsa här:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/att-mata-radon/

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/82e0e3bf620a46d28f9289b117d6f5aa/matning-av-radon-i-bostader–metodbeskrivning