RADONTJÄNSTEN

Dags att mäta radon? Vi hjälper dig att mäta radonhalten i bostad och på arbetsplats!

Våra tjänster

Hur mäter vi radon

Mätning i villa, lägenhet och fritidshus

Placering av dosor

Var man placerar dosor för bäst effekt

Produkter

Beställ dina puckar via oss

Frågor och svar

Vi har samlat vanliga frågor kring radon

Kontakta oss

Du når oss enklast här

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radon sönderfaller bildas en kedja av nya ämnen, så kallade ”radondöttrar”. Dessa är också instabila. När radon och några av ”döttrarna” sönderfaller frigörs alfastrålning.

Hur farligt det är med radon beror på halten och den tid man vistas i den radonhaltiga luften. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att cirka 500 personer dör varje år av lungcancer orsakad av radon. Den genomsnittliga risken för oss svenskar är alltså ungefär lika stor som risken att omkomma i trafiken. Risken för radonrelaterad cancer är dock mångdubbelt större för rökare än för icke-rökare.

Radon tar sig in i fastigheter via grundvatten, dusch, jord och sprickor i grunden. Radon avgår lätt till luft, exempelvis vid duschning och matlagning och bidrar därför till radonhalten i luften.

Radon smakar eller luktar inte. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen skall genomföras minst var 9 år, men även i samband med bland annat husrenovering, förändringar i ventilation, vid misstanke om dålig ventilation, nybyggnation, köpa/sälja fastighet, synliga sprickor i grunden.

Strålskyddsmyndigheten är en bra källa till mer information.

Hur mäter vi radon?

Det finns många faktorer som influerar designen för varje enkilt hus. Klimat, budget, personliga preferenser, tillgängligt material osv. Därför är det viktigt att skräddarsy en mätdesign efter er specifika bostad eller arbetsplats.

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Mängden radon som sipprar in i en byggnad kan påverkas av flera faktorer, bland annat väder och årstid. Under vintermånaderna, när husen är tätare förseglade för att spara energi och värme, kan radonnivåerna vara högre eftersom gasen inte tunnas ut. Dessutom, under sommarmånaderna, när fönster och dörrar är mer benägna att vara öppna, så tunnas radonnivån ut. Just därför mäter vi under vinterhalvåret.

Mätning av radon borde även genomföras efter betydande renoveringar: större renoveringar av ett hem kan förändra hur luften strömmar genom byggnaden, vilket kan påverka radonnivåerna.

När man bygger ett nytt hem eller ny lokal: Att testa för radon under byggprocessen kan hjälpa till att säkerställa att bostaden är byggd för att minimera radonets inträde i bostadsutrymmet rekommenderas, men finns inte den möjligheten bör mätning ske efter byggnation.

Mätning bör även genomföras vid ändring av ventilation eller uppvärmningssystem. Det betyder även att man måste mäta efter man har vidtagit åtgärder för att hantera höga radonhalter.

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som användes fram till ca 1980 (främst under 1960- och 1970-talet) och var vanligt förekommande i väggar i källare. Det finns flertalet informationskällor som beskriver blåbetong: Blåbetong är ett stenbaserad byggnadsmaterial som kan avge viss mängd radongas (beroende på sammansättning), men även att det kan innehålla små porer där radongas kan sippra igenom från bergsgrunden. Byggnader med blåbetong rekommenderas att mäta var 2-5 år, alltså mer frekvent än vanligt.

5 enkla steg för radonmätning

STEG 1

BESTÄLLNING

Räkna ut hur många spårfilmdosor du behöver.

Minst två bostadsrum mätas i alla bostäder.
Välj helst rum som där ni vistas mycket.
Mätperioden ska vara minst 60 dagar.

STEG 2

FÖLJ ANVISNINGARNA

Till mätdosor medföljer instruktioner som beskriver var och hur mätdosorna ska placeras. I bostaden ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan som används som bostad.

Mät inte i kök eller badrum.

STEG 3

MÄTPERIODENS LÄNGD

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning.

Radonmätning för årsmedelvärde görs under eldningssäsongen, det vill säga under perioden 1 oktober till 30 april.

STEG 4

SKICKA TILLBAKA DOSORNA

Skicka tillbaka dosorna med det medföljande protokollet som du har fyllt i och signerat.

STEG 5

RESULTATET

Resultatet kommer med posten inom ett par veckor. Om resultatet visar att
årsmedelvärdet är mer än 200 Bq/m
3 behöver du utföra radonsänkande åtgärder.

Placering av radondosor?

Kom ihåg att:

 • Minst 2st Mätdosor per hushåll
 • Ett rum bör vara ett sovrum som används
 • Minst 25cm ifrån väggen
 • Minst 1,5m från tilluftsdon (ex. ytterdörr, fönster eller värmekälla som värmeelement)
 • Inte närmare än 0,5m från frånluftsdon (ex köksfläkt)
 • Mätdosorna ska inte placeras på golvet
 • Byt inte plats på Mätdosorna under pågående mätning.
 • Avvikelser från metodbeskrivningen antecknas i mätprotokoll.

Flerbostadshus

 • Samtliga hushåll med markkontakt bör mätas
 • Minst ett hushåll per våning, per trapphus skall mätas

Rekommenderas att välja ett våningsplan där man mäter:

 • Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt (eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten) bör väljas, eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.
 • Mätningarna ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp

Produkter för radonmätning

Vi är stolta samarbetspartner med Eurofins.

Vårt utbud omfattar mätning i lägenheter, villa, fritidshus och arbetsplats.

Är du osäker på hur många mätpunkter du behöver eller vilken produkt som passar just dig? Kontaka oss så hjälper vi dig.

Vanliga frågor om radon

Vi vet att många frågor kan uppstå både före, under och efter man ska göra en radonmätning. Här har vi samlat alla de vanligaste av era frågor.

Ska jag mäta kort eller långtids-mätning, vad är skillnaden?

Vi rekommenderar alltid långtidsmätning i första hand om man har tid till det. Mätningen kan ge årsmedelvärde, är godkänd av myndigheter.

Korttidsmätning är en rådgivande mätning som ger en indikation på radongashalterna. Mättiden är minst 7 dygn och mätningen kan göras åtet om. Eftersom mättiden är kortare blir mätningen mindre tillförlitlig jämfört med långtidsmätningen. Det är därför bra att mäta längre om man kan, längre mättid ger säkrare värden. Årsmedelvärde anges ej på dessa mätningar på grund av den korta mättiden. (Mäter man enligt direktiven för långtidsmätning kan dock årsmedelvärde ges även på denna produkt.)

Hur gör jag en radonmätning?

Ett par dagar efter att du beställ detektorerna från oss så kommer detektorer hem i brevlådan. Läs igenom instruktionerna som följer. När du öppnar silver påsen så startar mätningen. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades.

Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med bostadsrum. Om bostaden har ett våningsplan placeras två radondetektorer ut i två olika bostadsrum. Består bostaden av två eller fler våningsplan placeras en radondetektor på varje plan.

Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.

Mätningarna ska utföras under eldningssäsongen som pågår mellan den 1 oktober och den 30 april under en period av minst 60 dygn.

Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Jag har tidigare mätt radon i mitt hus, när behöver jag mäta igen?

Du bör tänka på att vid renoveringar kan radonhalten i huset förändras. Ny ventilation eller byte av fönster kan påverka halten. Med åren kan också små sprickor i husgrunden bildas där radon kan tränga in från marken. Längre än 10 år bör man inte vänta tills man mäter igen.

Hur ska jag tolka rapporten?

Vi presenterar alltid en radongashalt för varje detektor, halten ser ni längst ut på raden där nummer på detektor, rumstyp samt datum står presenterat. Om långtidsmätning gjorts och direktiven för att erhålla årsmdelvärde uppfyllts finns även årsmedelvärde presenterat på rapporten. Det finns i rutan för årsmedelvärde på rapporten. Om årsmedelvärde ej angivits, finns en anmärkning på rapporten om varför årsmedelvärdet uteblivit.

Gränsvärdet för radon är 200Bq/m3. Vid förhöjda halter bör ni vidta åtgärder, detta rekommenderas då det blir en ökad risk för lungcancer av förhöjda halter av radon.

Kan jag söka bidrag för åtgärd?

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

Vad betyder ackreditering?

Ackreditering är ett sätt att visa kvalitet och kompetens. Eurofins laboratorie är alltså kontrollerat, validerat och certifierat utifrån lagstiftning inom EU. Läs mer på Swedac.

Var kan jag lyssna på mer om radon?
Strålsäkert har släppt en podd om detta som man kan lyssna på.

https://soundcloud.com/user-255659927/den-radioaktiva-radongasen-vad-kan-man-gora-at-den

ARTIKLAR

Lyssna på Strålsäkerhet

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det...

Den osynliga hälsofaran

Upptäck den osynliga gasen Radon, som kan påverka din hälsa och hur du kan minska dess närvaro i ditt hem. Lär dig mer om hur du skyddar dig och din familj från denna radioaktiva gas. Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som inte kan ses, luktas eller...

Mäta radon på arbetsplatsen

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas naturligt i marken och spridas inomhus. Långvarig exponering för höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer, vilket gör det viktigt att mäta radonnivåerna på arbetsplatser där radonhalten kan vara hög. Att mäta radon...

KONTAKTA OSS

Säker radonmätning i alla typer av fastigheter

Kontakta oss via kontaktformuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Är du del av en Bostadsrättsförening är det viktigt att du anger namnet på denna, samt hur många byggnader och lägenheter det avser. 

Gäller det en arbetsplats behöver vi veta namnet på denna och en uppskattning om hur stor yta det rör sig om.