Lyssna på Strålsäkerhet

feb 28, 2023

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ska ge svar på i det här första avsnittet av Strålsäkert.

https://soundcloud.com/user-255659927/den-radioaktiva-radongasen-vad-kan-man-gora-at-den


Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt ur uran i marken och berggrunden. Om det inte ventileras ordentligt, kan radon ansamlas i höga halter i slutna utrymmen, inklusive inomhusmiljöer som hus och byggnader. Radon är en farlig hälsorisk eftersom det kan orsaka lungcancer.

För att minska radonhalten i ett hus finns det flera åtgärder som kan vidtas:

  1. Ventilera huset – Öppna fönster och dörrar regelbundet för att öka luftcirkulationen och minska mängden radon som ackumuleras i huset. En mer permanent lösning är att installera mekanisk ventilation eller en radonbrunn.
  2. Täta sprickor och hål – Genom att täta sprickor och hål i golv, väggar och tak kan man minska infiltrationen av radon i huset.
  3. Bygga om eller förbättra ventilationssystemet – Om huset har en krypgrund eller källare kan man förbättra ventilationssystemet för att minska radonhalten.
  4. Installera en radonavskiljare – En radonavskiljare är en enhet som används för att minska mängden radon i huset. Det finns flera typer av radonavskiljare, men de vanligaste är aktiv kolfilter och jonisationskammare.

Varför är det viktigt att minska radonhalten i ett hus?

Det är viktigt att minska radonhalten i ett hus eftersom höga nivåer av radon kan orsaka lungcancer. Enligt WHO orsakar radon cirka 3-14% av all lungcancer. Risken att utveckla lungcancer påverkas av radonhalten i huset, exponeringstiden och individens rökvanor. Eftersom radon är en gas som inte kan ses eller luktas är det viktigt att mäta radonhalten i huset för att fastställa om det behövs åtgärder för att minska radonhalten.