Lyssna på Strålsäkerhet

Lyssna på Strålsäkerhet

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det...
Den osynliga hälsofaran

Den osynliga hälsofaran

Upptäck den osynliga gasen Radon, som kan påverka din hälsa och hur du kan minska dess närvaro i ditt hem. Lär dig mer om hur du skyddar dig och din familj från denna radioaktiva gas. Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som inte kan ses, luktas eller...
Mäta radon på arbetsplatsen

Mäta radon på arbetsplatsen

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas naturligt i marken och spridas inomhus. Långvarig exponering för höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer, vilket gör det viktigt att mäta radonnivåerna på arbetsplatser där radonhalten kan vara hög. Att mäta radon...